شهریه کلاس های زبان

/شهریه کلاس های زبان
شهریه کلاس های زبان2018-12-26T11:46:54+00:00

شهریه کلاس های  زبان ایران کانادا

کلاسهای فشرده هر روز 1:30 دقیقه  ،شنبه تا چهار شنبه 9 صبح تا 9 شب می باشد. این کلاسها صرفا برای دانشجویانی می باشد که در یک مدت زمان کوتاه 6 ماه به گرفتن TOEFL،IELTS ویا دوره کوتاه مکالمه  می باشد، شهریه این کلاسها 540000 هزار تومان می باشد.

کلاسهای فشرده باز دهی خیلی مناسبی دارد و همیشه از طرف مدیر آموزش پیشنهاد می گردد.

کلاسهای یک روز در میان (دوره نیمه فشرده) برای دانشجویانی می باشد که تمایل دارند انگلیسی را در مدت زمان بیشتری بگذرانند . این کلاسها 3 روز در هفته 9 صبح تا 9 شب برگزار میگردد. شهریه این کلاسها 240000 هزار تومان  می باشد.

دانشجویانی که کارمند هستند ویا در طول هفته قادر به شرکت در کلاسها نیستند می توانند در کلاسهای آخر هفته ( کارگاه مکالمه) شرکت نمایند. این کلاسها پنجشنبه ها 15.00-12.00 و جمعه ها 12.30-9.30 برگزار می گردد. شهریه این کلاسهای ماهانه 240000 هزار تومان می باشد.

کلاسهای 2و 3 روز در هفته 2 ساعته 20.00-18.00 ویژه کارمندان برنامه ریزی شده است . شهریه این کلاسها 240000 هزار تومان می باشد.

کلاسهای TOEFL،IELTS  سه روز در هفته روزی 3 ساعت بوده و شرایط ورود به این کلاسها سطح حداقل متوسط می باشد. این کلاسها 2 ماه طول میکشد . چهار مهارت به صورت طول دوره یکسان برای هر مهارت تدریس می شود. اساتید این کلاسها متخصص و مجرب و برخی IELTS TAKER  می باشند شهریه کلاسهای IELTS  برای هر مهارت 400000 هزار تومان می باشد که در مجموع 1600000 هزار تومان میباشد.

کلاسهای بحث آزاد در روزهای فرد ( یکشنبه و سه شنبه) یا ( پنجشنبه و جمعه ) برگزار می شود و بحث آزاد برای دانشجویانی هماهنگ شده است که مایلند از مکالمه با ACCURACYوFIUENCY استاندادر برای برقرای ارتباط استفاده کنند. شرط ورود به این کلاسها حداقل سطح متوسط بوده و شهریه این کلاسها 240000 هزار تومان می باشد.

کلاس GRE وGMAT  به صورت فوق تخصصی در این مرکز تدریس می شود و به صورت نیمه خصوصی و یا خصوصی در 20 جلسه برای دانشجویانی که در سطح TOEFL می باشد برنامه ریزی شده است . شهریه این کلاسهای گروهی 900000 هزار تومان می باشد.

کلاسهای خصوصی با سیستم MILLENNIUM در 35 جلسه برای مکالمه و pre-IELTS طرح ریزی شده است که به صورت Speaking Base  می باشد. که از جلسه ای 80000 هزار تومان شروع می شود. و کلاسهای خصوصی زبانهای دیگر جلسه ای 110000 هزار تومان می باشد که به صورت حداقل 10 جلسه یکبار پیش پرداخت می شود .

کلاسهای فرانسه ،سوئدی ،آلمانی ،ایتالیایی و ترکی استانبولی نیز با سیستم سفارت در کوتاهترین مدت تدریس می شود. و کلاسهای خصوصی زبانهای دیگر جلسه ای 150000 هزار تومان می باشد که به صورت 10 جلسه یکبار پیش پرداخت میشود.

کلاسهای خصوصی IELTS ,TOEFL  نسبت به انتخاب استاد از جلسه ای 80000 هزار تومان به بالا می باشد.

کتاب های مرجع برای تدریس Cutting Edge , Landmark ,four corners  می باشد.

یرای اطلاعات بیشتر از سیستم برگزاری کلاسها با شماره 88554531،88554532 تماس حاصل فرمایید.